Oppositie KNSB noopt FIDE tot intrekken licentieplan

15-02-2013 12:55

De wereldschaakbond FIDE heeft deze week een plan voor de invoering van een zogenaamde FIDE-licentie per 1 juli 2013 afgeblazen. FIDE zou lucht gekregen hebben van sterke oppositie tegen dat plan onder leiding van de KNSB en zone-president en FIDE-gedelegeerde Herman Hamers. Die hadden inmiddels de steun gekregen van 24 van de belangrijkste schaaklanden, waaronder Rusland, Oekraine, Frankrijk, Spanje en Hongarije.

Het plan behelste onder andere dat alleen nog maar schakers met een FIDE-licentie aan toernooien die meetellen voor de FIDE-rating zouden mogen deelnemen. Voor het verkrijgen van zo'n licentie wilde FIDE dat de aangesloten bonden veel meer gegevens zouden aanleveren dan nu benodigd is voor een FIDE-id. Op het laten meedoen van spelers zonder licentie aan FIDE-toernooien zouden flinke boetes te staan komen.

De KNSB had becijferd dat invoering van het licentieplan behalve tot hoge kosten tevens tot een enorme administratieve rompslomp zou leiden. De directeur van het bondsbureau van de Duitse schaakbond - die eerder nog wel akkoord ging met de invoering van een soortgelijke licentie voor arbiters en trainers - was nu tegen toen hij doorkreeg dat hij voor de uitvoering ervan hij zeker een paar mensen extra in dienst zou moeten nemen. 

De website van de schaakbond sprak kort met directeur sportief Jeroen Bosch over de materie. 

TB: Tevreden dat het plan van de baan is?

JB: Voorlopig van de baan is! FIDE zal wel weer een keer met nieuwe soortgelijke voorstellen komen om geld binnen te halen. Maar ja, het is nu goed nieuws voor de schaakwereld, een groot succes van de diplomatie die de KNSB met behulp van Herman Hamers gevoerd heeft. 

TB: Wat zouden de gevolgen zijn geweest als het plan wel was ingevoerd?

JB: Een ontstellend grote administratieve chaos bij bonden en ongetwijfeld hogere kosten voor spelers. Organisaties die bij iedere speler moeten uitzoeken of iemand wel of geen licentie heeft. Het zou er de facto toe hebben geleid dat de KNSB tal van evenementen zoals de KNSB-competitie niet langer zou kunnen laten meetellen voor de FIDE-rating. 

TB: Het gaat nu dus hoe dan ook niet door maar mag FIDE een dergelijk besluit eigenlijk wel nemen?

JB: In ieder geval niet op deze manier, als besluit van het dagelijks bestuur, de Presidential Board. Daar hebben we de statuten van FIDE wel op nagelezen. Het zou alleen via besluitvorming in de Algemene Vergadering kunnen. 

TB: Heeft iemand van de KNSB rechtstreeks contact gehad met iemand die er toe doet bij FIDE? Een lobby gevoerd?

JB: Dat is niet goed mogelijk, de communicatie verloopt wat dat betreft heel slecht. We mogen al blij zijn als een voorstel van de KNSB via Herman Hamers op de agenda komt. Maar dan kan het nog altijd - zoals laatst bij de invoering van de licentie voor arbiters en trainers - eenvoudigweg worden overgeslagen tijdens de vergadering. 

TB: Doet FIDE ook wel dingen goed?

JB: Jazeker! De bureaux in Athene en Elista opereren heel goed. De FIDE-ratings worden goed en op tijd berekend en gepubliceerd. Het is het bestuur waar we problemen mee hebben. Het proces wat het team-Karpov bij presidentsverkiezingen tegen FIDE had aangespannen heeft ze heel veel geld gekost, naar verluidt meer dan een miljoen euro. Het lijkt erop dat ze dat kost wat het kost nog willen 'terugverdienen'. 

Document acties
  • Verzenden
  • Afdrukken