Kort verslag Bondsraad 10 december

12-12-2016 11:50

Op zaterdag 10 december werd de najaarsvergadering van de Bondsraad gehouden, voor het eerst onder leiding van KNSB-voorzitter Marleen van Amerongen. Grote onderwerpen die op de agenda stonden waren het aanpassen van de kwalificatie voor het NK-jeugd in de categorieën A en B en het uitbreiden van de landelijke competitie.

De werkgroep competitie kwam met een tussenrapportage. Daarover werd uitgebreid van gedachten gewisseld. Voors en tegens kwamen aan de orde. De komende tijd zal de werkgroep het voorstel verder concretiseren waarna de regionale bonden met hun achterban zullen bespreken. In de volgende Bondsraad zal een besluit worden genomen over het definitieve voorstel.

Het voorstel om de kwalificatie voor het NK jeugd in de oudste categorieën te laten plaatsvinden via 4 kwalificatietoernooien kreeg een ruime meerderheid. Omdat de regionale kwalificaties kwalitatief en kwantitatief onder druk staan is tot deze verandering besloten. Het betekent ook dat er minder vrijplaatsen zullen zijn. De kwalificatie voor het NK jeugd 2018 zal het eerste kampioenschap zijn met deze kwalificatiecyclus.

Verder werd in deze vergadering de begroting voor 2017 goedgekeurd en kwam het jaarplan 2017 aan de orde. In het bestuur werd Eugene Rebers benoemd als nieuw lid met de portefeuille Topschaak. Uit het bestuur vertrokken Patrick Bernhart en Dharma Tjiam, van wie afscheid werd genomen. Ook afscheid werd genomen van Rob van Aurich, die maar liefst 42 jaar  lid van de Bondsraad is geweest. Ten slotte werd ook afscheid genomen van bondsdirecteur Mark van der Werf, die per 31 december vertrekt en voor wie het dus ook de laatste Bondsraad was.

Cees Versteeg werd vanwege zijn verdiensten waaronder een jarenlang lidmaatschap van de Commissie van Beroep benoemd tot lid van verdienste van de KNSB.

De volgende Bondsraad zal zijn op 17 juni 2017.

 

 

Document acties
  • Verzenden
  • Afdrukken