Haal nu je officiële schaakdiploma!

De KNSB verzorgt in samenwerking met de Stappenmethode - de officiele leermethode van de KNSB - de uitgifte van alle officiele schaakexamens en diploma's in Nederland. Omdat het jaarlijks om de afname van duizenden schaakexamens en diploma's gaat, heeft de KNSB de uitgifte en afname van deze examens en diploma's, ondergebracht bij de 13 regionale schaakbonden.

Schaakclubs, scholen en overige instanties kunnen examens aanvragen bij de betreffende regionale bond. Per regionale bond is een functionaris aangesteld, de diplomaconsul, die de aanvragen behandelt. De aanvragende club / school is zelf verantwoordelijk voor de organisatie van de afname van de examens en in een aantal gevallen ook voor de examinator (zie verder bij aanvragen examens).

Het overzicht van de diplomaconsuls met hun contactgegevens:

FSB Egbert Bergsma 0517-396400 eppiebergsma@gmail.com
NOSBO Wout Admiraal 0594-212326 admiraalvandijk@hetnet.nl
SBO Marc Schippers 0572-851156 marcschippers@home.nl
OSBO Anne Zijlstra 06-19275777 anneliazijlstra@zonnet.nl
SGS Erik Olof 030-6962429 erikolof@hetnet.nl
SGA Ton Sprong 036-5353082 spralm@planet.nl
NHSB Ad Gorissen 06-51272968 jac.gorissen@gmail.com
LeiSB Lo van Osch 06-53838937 lo.van.osch@xs4all.nl
HSB Louis Wulffers 070-3688747 l.wulffers@ziggo.nl
RSB Björn Hartog 06-36592788 Bfhartog@hotmail.com
ZSB Manuel Colsen 0117-720248 m.m.m.colsen@zeelandnet.nl
NBSB Albert Jan Blank 040-2233599 albertjanblank@hetnet.nl
LiSB Arthur Hendrickx 0475-494621 penningmeester@lisb.nl

Voor informatie over bestellingen van examens en diploma's, of als u geen contact kunt krijgen met de betreffende regionale diplomaconsul, dan kunt u terecht bij het bondsbureau van de KNSB, bij Eric van Breugel, 023-5254025 of bondsbureau@schaakbond.nl

Aanvragen examens en maken van proefexamens
Zorg dat uw leerlingen voor het examen voldoende voorbereid zijn. Van elk examen zijn proefexamens beschikbaar om dat te testen. Proefexamens kunt u online bestellen per 4 stuks in onze webwinkel, zie artikelen 941 t/m 952. 

Kandidaten die het proefexamen met een voldoende hebben gemaakt, halen in de meeste gevallen ook het examen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de aanvrager of de leerlingen vervolgens voor het examen opmogen. Het proefexamen is geen vereiste, slechts een advies.
Zorg vervolgens dat u tijdig de examens aanvraagt, ca. 2 maanden voorafgaand aan de beoogde examendatum. De diplomaconsuls hanteren wel een ondergrens van aantal examenkandidaten. Zij komen in de regel niet helemaal naar uw club of school toe als u minder dan 10 kandidaten heeft. In het geval van te weinig kandidaten wordt gekeken of ze samen met kandidaten van een andere club of school in de buurt examen kunnen doen of dat de examens en diploma's in samenspraak worden toegezonden zodat iemand ter plaatse ze kan afnemen.
In een aantal regio's fungeert de diplomaconsul alleen als aanvraagpunt en wordt de aanvragende club of school altijd gevraagd zelf voor een examinator zorg te dragen. Er worden ook wel centrale examendagen georganiseerd, informeer daarvoor bij de betreffende diplomaconsul.

Waarom examens en diploma's?
Kinderen vinden het in de regel erg leuk om een diploma te halen. Ze kunnen op deze manier aan hun ouders en familie laten zien waar ze mee bezig zijn geweest en dat ze iets geleerd hebben. Bovendien zijn ze vaak erg trots op hun net behaalde diploma.
Het examen is voorts een mooie afsluiting van de schaaklessen van dat seizoen en stimuleert leerlingen om nog even terug te kijken op wat ze hebben geleerd. De belangrijkste elementen uit de lesstof komen terug in het examen. Let wel, andersom werkt het niet. Examen doen, zonder de lesstof geheel doorgenomen te hebben, is niet nuttig. Het diploma halen alleen kan nooit een doel op zichzelf zijn, maar is wel een leuke aanvulling en stimulans om verder te gaan met schaken en de volgende stap!

Welke examens en diploma's zijn er?
De examens en diploma''s zijn er voor alle stappen 1 t/m 6, voor de Opstapjes 1 en 2 en (sinds 2008) voor de stappen 1 plus t/m 5 plus. 

     Diploma Stap 3
Diploma's stap 1 t/m 3
Diploma Stap 4   Diploma  Stap 5  Diploma Stap 6
Diploma's stap 4 t/m 6

   
Diploma's Opstapje 1 en 2 

Diploma Stap 1 plus Diploma Stap 2 plus Diploma Stap 3 plus
Diploma's stap 1 plus t/m Stap 3 plus

Diploma Stap 4 plus Diploma Stap 5 plus
Diploma's stap 4 plus en Stap 5 plus

Inhoud, lengte en beoordeling examens
De examens Stap 2 t/m 6 en Stap 1 t/m 5 plus bestaan uit resp. 24 (reguliere versies) en 25 (plusversies) diagrammen met vragen over de behandelde lesstof. Alleen Stap 1 heeft 22 vragen, waarvan 2 vragen dubbel tellen. Voor het maken van het examens 1 t/m 3 (plus) hebben de leerlingen 1 uur de tijd, voor examens 4 en 5 (plus), 1 uur en een kwartier en voor Stap 6 anderhalfuur.
Van de 25 vragen moeten er 18 vragen goed beantwoord worden.

De examens Opstapjes 1 en 2 bestaan elk uit 12 opgaven, waarvan de 7 goed moeten zijn. 

Kosten en diploma's
De leerlingen die geslaagd zijn voor het examen ontvangen het officiële schaakdiploma van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. Hierna kan door worden gegaan met de vervolgende stap of stap plus.
De kosten voor een examen, inclusief diploma, verschilt per regio.
De KNSB hanteert de volgende advies prijzen:

  • €2,00 per examen per leerling, die clublid of scholierenlid is via de KNSB;
  • €3,00 per examen per leerling, die geen lid is.

Voor de exacte tarieven in uw regio kunt u contact opnemen met de betreffende diplomaconsul uit het overzicht hierboven.

Examens voor Stappen 1, 1 plus, 2, 2 plus en Opstapjes 1 en 2 kunnen ook op een school worden behaald, zonder dat een lidmaatschap is vereist. Examens voor de Stappen 3 en hoger zijn uitsluitend voorbehouden aan KNSB club- of scholierenleden.

Document acties
  • Verzenden
  • Afdrukken