De KNSB biedt verenigingen hulp bij activiteiten

De KNSB biedt alle bij de KNSB aangesloten schaakverenigingen ondersteuning bij het bedenken, uitwerken en uitvoeren van nieuwe activiteiten op het gebied van ledenwerving, ledenbehoud of het ontplooien van een nieuw aanbod. Ook verzorgt de KNSB daarbij extra financiering.

De KNSB is weliswaar in Haarlem bevestigd, maar kan lokaal helpen bij het opzetten van schoolschaak- , Internetschaak- en verenigingsprojecten. Verenigingen die vragen hebben op een van deze terreinen en behoefte hebben aan ondersteuning kunnen rechtstreeks contact opnemen met de KNSB.

Vul het aanvraagformulier ondersteuning  op de website in. Alle aanvragen komen binnen bij het bondsbureau en worden na beoordeling, eventueel na aanvulling van de aanvraag, in behandeling genomen. Per aanvraag is maximaal €200 subsidie te verkrijgen. Zijn er meerdere verenigingen bij betrokken, dan verzorgt één vereniging de aanvraag. Deze vereniging kan dan vervolgens bij de beschrijving van het plan de gegevens van de andere partijen vermelden. De vereniging die aanvraagt,  is tevens aanspreekpunt en verantwoordelijke voor de uitvoering.

Telefonisch kunt u ons op werkdagen tussen 9.00-17.00 uur op het bondsbureau bereiken op tel. 023-5254025 of per email op: bondsbureau@schaakbond.nl

Document acties
  • Verzenden
  • Afdrukken