Nieuwe opzet kwalificaties NK Jeugd ABC in 2017-2018

05-01-2017 10:55

Op 10 december jl. heeft de Bondsraad het voorstel voor de nieuwe opzet voor de kwalificaties voor het NJK AB + meisjes C met ingang van 2017-2018 in ruime meerderheid goedgekeurd. Wat gaat er veranderen voor spelers, clubs en organisatoren van regionale PJK's?

Nieuwe opzet
Zie voor een overzicht van de nieuwe opzet: 
Nieuwe opzet kwalificaties NK Jeugd ABC

Spelers
Voor spelers betekent dit, dat als ze in 2018 aan het NK jeugd willen meedoen, ze drie tot vier kansen hebben om zich te kwalificeren. Deze kwalificatietoernooien zijn voor alle KNSB-jeugdleden toegankelijk, ongeacht in welke regionale bond ze wonen of lid van een club zijn.

Inschrijfprocedure toernooiorganisaties
We hopen in maart a.s. te kunnen melden op welke plaatsen en data deze vier kwalificaties gaan plaatsvinden. De inschrijfprocedure voor toernooiorganisaties is inmiddels geopend. Heeft uw vereniging, stichting, regionale bond of samenwerkingsverband ook belangstelling, stuur dan uiterlijk 1 maart 2017 uw aanvraag naar bondsbureau@schaakbond.nl o.v.v. Aanvraag kwalificatietoernooi NK Jeugd AB + meisjes ABC 2017-2018. Vermeld bij de aanvraag duidelijk namens welke organisatie u een aanvraag indient.

Beoordeling
Bij de beoordeling van de aanvragen zal rekening worden gehouden met:

 • de geografische locatie (probeer zo veel mogelijk rekening te houden met zowel het midden als een van de vier uithoeken van het land)
 • bereikbaarheid
 • spreiding over Nederland
 • geboden speelomstandigheden
 • beoogde data (in de periode september 2017 - maart 2018)
 • tijdschema
 • prijzen
 • hoogte inschrijfgeld
 • eventueel randprogramma / totaal pakket
 • aanbod aantal jaren (eenmalig of meerdere jaren)
 • de KNSB houdt zich het recht voor om maximaal voor 3 jaar de organisatie in een keer toe te kennen. Het is ook mogelijk een voorstel voor roulatie van de locaties / organisaties over meerdere jaren in te dienen.

Ondersteuning
De KNSB ondersteunt de organisaties met:

 • website (formulier) voor inschrijving van de deelnemers;
 • publicatie van de uitslagen op de gezamenlijke pagina voor alle kwalificaties;
 • aankondiging op de nieuwspagina en op de wedstrijdkalender;
 • ratingverwerking;
 • aantal kwalificatieplekken voor NJK ongeacht aantal deelnemers per kwalificatie:
  3x A jeugd, 3x B jeugd, 3x C meisjes, 1x A meisje, 1x B meisje;
 • er wordt geen financiële vergoeding beschikbaar gesteld. De organisatie kan wel zelf de hoogte van het inschrijfgeld bepalen.
Document acties
 • Verzenden
 • Afdrukken