Aanvraag ratinglidmaatschap

Partijen van spelers die lid zijn van van een vereniging waarvan de rating verwerkt wordt; en van spelers die het lopende seizoen lid zijn geweest van zo'n vereniging; en partijen van spelers waarvan de federatie ongelijk aan NED is worden verwerkt. Iedereen die aan een ratingtoernooi deelneemt moet verplicht horen bij bovenstaande groep spelers.

Toernooiorganisatoren krijgen een inlog in de toernooimodule van OLA. In die toernooimodule kunnen zij de deelnemers aan het toernooi opvoeren. OLA geeft dan aan welke deelnemers ratinglid moeten worden. Na aanvang van het toernooi worden zij automatisch ratinglid. De organisatie krijgt hiervoor van de KNSB een rekening.

Indien uw toernooi wordt ingezonden voor de KNSB rating en u heeft nog geen toegang tot de toernooimodule in OLA, dan kunt u contact opnemen met het bondsbureau.

Wij verwerken de rating voor de leden van de verenigingen met de volgende clubid's: 010000-199999; 260000-269999; 280001, 290001.

Deelnemers kunnen ook zelf een ratinglidmaatschap aanvragen. Dit kost € 7,50 en is geldig voor een jaar vanaf de aanmelding. Het bedrag wordt per automatische incasso van de doorgegeven rekening afgeschreven.

Indien u of de deelnemer aan uw toernooi een federatie heeft anders dan NED, dan heeft u geen ratinglidmaatschap nodig.

Document acties
  • Verzenden
  • Afdrukken