Download

In de download worden ook niet-ratingleden vermeld. De niet-ratingleden krijgen een toevoeging "geen (rating)lid". Deze toevoeging is zichtbaar in het 'flag'-veld. Als u het toernooi rapporteert voor ratingverwerking dan dienen deze personen ratinglid gemaakt te worden.

Wij verwerken de rating voor de leden van de verenigingen met de volgende verenigings codes: 010000-199999; 260000; 280001, 290001.

N.B.: per 1 februari 2016 wordt de volledige ledenlijst niet meer aangeboden. Toernooiorganisatoren krijgen een inlog in de ledenadministratie.
Daarnaast wordt de ratinglijst in het oude formaat niet meer aangeboden per 1-2-2016.

Download:

 

Archief

Document acties
  • Verzenden
  • Afdrukken