Beleid

Home / Voor schakers / Organisatie / Beleid

Beleid | Schaakbond

De hoofdlijnen van ons beleid zijn vastgelegd in beleidsvisies en het meerjarenbeleidsplan. We werken dit meerjarenbeleidsplan uit in jaarplannen en jaarlijkse begrotingen. Na afloop van een jaar publiceren we het jaarverslag en de jaarrekening. Deze documenten geven een goed beeld van de resultaten van het beleid.

Je vindt hier<pdf van actuele stukken> de actuele beleidsstukken.