Bestuur en bondsbureau

Home / Bond / Bestuur en bondsbureau

Het KNSB-bestuur telt vijf à zeven leden en vergadert zo’n zes keer per jaar. Het bestuur legt tweemaal per jaar verantwoording over het beleid af in de bondsraad. Hierin zitten vertegenwoordigers van de regionale bonden, bijzondere bonden en individuele leden.

Het bondsbureau bestaat uit ongeveer negen medewerkers (5 fte):

  • algemeen directeur;
  • directeur sportief;
  • medewerker financiële zaken en ledenadministratie;
  • administrateur;
  • beleidsmedewerker breedteschaak en jeugdevenementen;
  • medewerker competitie en evenementen;
  • medewerker opleidingen;
  • ratingcommissaris;
  • medewerker sociale media.

Het bondsbureau is gevestigd op het Frans Halsplein 5, 2021 DL Haarlem. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, tel. 023 – 5254025 en bondsbureau@schaakbond.nl.