Bericht van het KNSB bestuur inzake Corona

Home Nieuws Bericht van het KNSB bestuur inzake Corona
Bondsbureau KNSB

Schakend Nederland en corona

Beste schaakvrienden,

Corona is ruim een half jaar in (Schakend) Nederland en dat heeft aanzienlijke gevolgen voor de beoefening van onze mooie sport. Op amateur- én op topniveau. Graag maken we je op hoofdlijnen deelgenoot van de ontwikkelingen en afwegingen die mogelijk ook voor jou of jouw club gevolgen hebben.
De situatie waarin we ons bevinden is uniek, razend complex en de omstandigheden veranderen daarbovenop voortdurend.
Hartelijk dank aan alle vrijwilligers, clubs, toernooiorganisaties én de mensen van ons bondsbureau die onder deze ongekende en extreme omstandigheden het best mogelijke doen voor Schakend Nederland. We bedanken velen van jullie ook voor begrip en steun voor de soms moeilijke maatregelen.

Maatregelen en protocollen

De regering heeft in maart een aantal beperkende maatregelen als gevolg van corona genomen die ingrijpende consequenties hadden voor sporten in het algemeen en zeker ook voor onze schaaksport. De schaakcompetities zijn gestaakt toen deze voor een belangrijk deel waren gespeeld en clubavonden konden niet meer door gaan. Veel toernooien zijn en worden van de schaakkalender verwijderd. Dat grijpt in en doet pijn.
Een aantal clubs is online activiteiten gestart om hun leden een alternatief te bieden en hebben zo enig contact kunnen houden met hun leden.
Tot 1 juli heeft het fysieke schaakleven feitelijk stilgelegen. Met de versoepelingen van 1 juli leken de vooruitzichten voor het schaken gunstiger.

NOC*NSF bracht in juni het ‘protocol verantwoord sporten’ uit waarin stond dat met ingang van 1 juli sporten binnen weer mogelijk was. Voor de beoefening van de sport zelf waren daarin de beperkingen opgeheven. Voor de omstandigheden en bezoekers golden nog wel beperkingen.
De letterlijke passage in het protocol van NOC*NSF luidt: “De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk los te laten.”.
Bij de meeste binnensporten duurt ‘contact binnen 1,5 meter’ kort. Bij schaken is het gebruikelijk is dat je 2 tot 4 uur tegenover elkaar zit, 80 centimeter tot een meter van elkaar.
Schaken is daarmee geen binnensport als alle andere. Het leek ons daarom wenselijk en nodig om op basis van het protocol verantwoord sporten een aanvullend ‘protocol’ te maken.  We hebben dat protocol opgesteld op basis van het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF, de voorschriften van de regering, de volgens ons specifieke kenmerken van schaken en de adviezen van NOC*NSF. Voor ons is leidend geweest dat we veilig kunnen schaken.

Omdat er voor schaken geen feitelijk advies of protocol is gegeven door de erkende instanties, hebben wij VWS gevraagd om ons een advies te geven dat wél specifiek is voor het schaken. De letterlijke tekst van een deel van het advies van VWS luidt: “Bij schaken overschrijdt men die 15 minuten bijna standaard. Daarom concludeer ik dat van de mogelijkheid om de 1,5m tijdelijk los te laten geen sprake is bij schaken. Ik adviseer dus om zoveel mogelijk 1,5m afstand aan te houden.“.
Deze laatste aanpassingen hebben wij per 2 september overgenomen in ons ‘protocol veilig schaken’.

Tot zover de ontwikkelingen van corona, de beperkingen en effecten daarvan op onze eigen protocollen. We zijn nog behoorlijk ver verwijderd van ‘gewoon’ schaken maar we proberen waar dat kan, veilig, het fysiek schaken weer mogelijk te maken. Overigens gelden voor jeugd en kinderen weer andere heel andere normen. Zie ook weer ons protocol veilig schaken hiervoor. Er zijn inmiddels hele mooie voorbeelden van hoe schaken weer kan worden opgestart zoals het recente toernooi in Hoorn.

Wedstrijden en competities

De competities zijn als gezegd ruw afgebroken. Sommige activiteiten hebben we gelukkig nog online kunnen organiseren zoals de jeugd NK’s. Dat is overwegend goed gegaan denken wij. 

In juli zou het algemene en dames NK worden gespeeld in Amsterdam. Het NK is er uiteindelijk niet gekomen in 2020. Graag lichten wij kort toe waarom.
Vóór 1 juli leek het uitgesloten dat het NK fysiek zou kunnen worden gespeeld. Veel landen hebben in die periode hun nationaal kampioenschap geannuleerd voor dat moment. Wij hebben lange tijd, vooral voor onze topspelers en talenten, onze sponsor en natuurlijk schaak minnend binnen- en buitenland, geprobeerd het NK tóch door te laten gaan in een aangepaste vorm.
Allerlei varianten om het NK veilig en ook nog ‘NK waardig’ te organiseren zijn bedacht en besproken. NK waardig door een voldoende sterk deelnemersveld te formeren én recht te doen aan topsportcondities voor de spelers én de veiligheid van iedereen te waarborgen.
Het is niet gelukt en dat is vreselijk jammer. Óók niet na 1 juli toen er als gevolg van het nieuwe NOC*NSF-protocol meer mogelijk werd. Veel spelers hebben actief en opbouwend meegedacht en meegeholpen. Heel hartelijk dank daarvoor.
We zijn vastberaden volgend jaar een prachtig NK te organiseren!

We staan aan het begin van een nieuw en uniek seizoen 2020-2021. En dus ook hier de vraag of en hoe we de competities het beste kunnen vormgeven onder de huidige omstandigheden. Clubs zijn druk met hun inventarisaties van voorkeuren van spelers, het aanpassen en vinden van locaties, maken van belangrijke keuzes over hoe verder te gaan onder deze als gezegd unieke en bijzondere omstandigheden. We hebben allemaal met dezelfde complexe vragen te maken lijkt het. We houden je graag op de hoogte van ‘onze’ inhoudelijke voortgang en keuzes via de KNSB site.

Tot slot

Als je suggesties of goede voorbeelden uit jouw praktijk hebt, nodigen we je van harte uit die met ons te delen. Dat versterkt onze keuzes en inspireert Schakend Nederland.
Veel bijzondere mensen leveren geweldige prestaties om te kunnen blijven schaken! Online en fysiek zien we heel veel mooie initiatieven. Alle mensen die hierbij betrokkenen zijn moedigen we van harte aan om door te gaan met hun belangrijke werk omdat zij nú de basis leggen voor een rijk Schakend Nederland in de toekomst!

Met hartelijke groeten,

Namens het bestuur van de KNSB,
Frank Lommers, waarnemend voorzitter