Bondsraad: Bianca de Jong voorzitter, Schaakmagazine wordt elektronisch

Home Nieuws Bondsraad: Bianca de Jong voorzitter, Schaakmagazine wordt elektronisch

De KNSB heeft een nieuwe voorzitter: voormalig topschaker Bianca De Jong. Zij werd met algemene stemmen gekozen bij de vergadering van de Bondsraad op 28 november. Het was de tweede keer dit jaar dat de vergadering via internet plaatsvond. De Jong volgt Marleen van Amerongen op, die de komende tijd wil gebruiken om te herstellen van haar ziekte.  

 De nieuwe voorzitter zei dat ze van plan is op het beleid van haar voorganger voort te bouwen. Ze wil een enthousiast boegbeeld van de schaakgemeenschap zijn, vernieuwingen aanjagen – speciaal op digitaal vlak – en streven naar verbinding. 

 De discussie in de vergadering beperkte zich bijna helemaal tot één punt: het voorstel om Schaakmagazine, na nog één papieren nummer, voortaan alleen als pdf uit te brengen. Nogal wat afgevaardigden waren verrast door dat bezuinigingsplan, dat onderdeel was van de voorgestelde begroting en het jaarplan voor 2021. Ze verbaasden zich over de korte aanloop en vonden de onderbouwing voor zo’n ingrijpende verandering mager.  

Frank Lommers – waarnemend voorzitter tot de installatie van Bianca de Jong – legde uit dat het erom ging geld vrij te maken voor een plan dat het bestuur pas een paar weken voor de indiening van de begroting had ontwikkeld. Na wikken en wegen was besloten het plan direct in de begroting op te nemen, anders zou er weer een jaar overheen gaan. 

Het bestuur, vervolgde Lommers, ziet in deze COVID-tijd ontwikkelingen die kansen bieden om schakende leden binnen te halen. Bijvoorbeeld de sterk gegroeide populariteit van het internetschaak. Daar wil het bestuur snel op inspelen, om te voorkomen dat de negatieve gevolgen van de coronacrisis – het ledental van clubs is al met ca. 10 % gedaald, diverse jeugdafdelingen zijn opgeheven – de overhand krijgen.  

Daarom is het plan extra stevig te gaan inzetten op online communicatie. Naast verdere verbetering van de websites houdt dat ook nieuwe initiatieven in, zoals een systeem waardoor scholen kunnen zien welke schaaktrainers er bij hen in de buurt actief zijn. Lommers gaf toe dat de plannen in dit stadium nog weinig uitgewerkt zijn; dat moet in het komende half jaar gaan gebeuren. 

De kritiek in de vergadering draaide om dat gebrek aan concreetheid en om de vrees dat clubleden die gehecht zijn aan het papieren tijdschrift, mogelijk vertrekken als het wegvalt. Nadat de wederzijdse argumenten waren aangehoord moest een stemming de beslissing brengen. Met een krappe meerderheid (74 vertegenwoordigde stemmen voor, 63 tegen, 3 onthoudingen) werd de begroting, inclusief de afschaffing van het papieren bondsblad, aangenomen.