Bondsraad: continuïteit in coronatijd, wel terugloop leden

Home Nieuws Bondsraad: continuïteit in coronatijd, wel terugloop leden

De Bondsraadvergadering van 5 juni liet zien dat de regionale bonden over het algemeen tevreden zijn met de manier waarop het KNSB-bestuur vorig jaar is omgegaan met de corona-omstandigheden.

De jaarrekening van 2020 werd met algemene stemmen goedgekeurd. Door corona zijn helaas veel activiteiten niet doorgegaan, maar dat heeft wel geresulteerd in een flinke financiële meevaller. Het geld zal ongetwijfeld een bestemming vinden nu het georganiseerde schaakleven langzaam weer op gang komt.

Een minder vrolijk punt was de daling van het KNSB-ledental. De terugloop is sterker dan in andere jaren, waarschijnlijk door corona. Zo is de aanwas van nieuwe leden beduidend lager. En een deel van de opzeggers zal zich komend seizoen wel weer melden – het is nog afwachten hoeveel.

Ook het aantal vitale verenigingen loopt terug, iets waarover in de vergadering veel bezorgde geluiden klonken. Terwijl in 2015 de vitale clubs 72 % van het totaal uitmaakten, was dat nog maar 59 % aan het begin van 2020. Gezien het peilmoment kunnen we corona daarvan niet de schuld geven. Het bestuur gaf aan nog meer aandacht te willen besteden aan het behoud van een gezonde clubcultuur in het land.

Een verdere tegenvaller is dat veel minder jeugdspelers dan verwacht lid zijn geworden van het online schaakplatform Schaakmatties. De uitgaven aan Schaakmatties worden daarom flink omlaag gebracht.

Goed jeugdschaaknieuws was er gelukkig ook: veel regionale bonden zijn enthousiast over het kwalificatiesysteem voor regionale spelers dat sinds vorig jaar deel uitmaakt van de opzet van de jeugd-NK’s. De deelnamecijfers waren de eerste keer erg hoog.

Het bondsbestuur is tijdelijk gekrompen, want Frank Lommers zwaaide na vijf jaar tussentijds af. Omdat hij een jaar lang zowel secretaris als waarnemend voorzitter is geweest, wilde hij ook een jaar eerder stoppen dan het oorspronkelijke plan was, legde Lommers uit.

Zijn afscheidswoorden: ‘De wereld schreeuwt het schaken van de daken. Als we de geboden kansen grijpen, heeft het georganiseerde schaak veel toekomst.’ Zolang er nog geen opvolger voor Lommers is, neemt voorzitter Bianca de Jong – Muhren de portefeuille topschaak waar.

Wie duidelijk wel bestuurslid bleef was Iozefina Werle, want zij werd met algemene stemmen herbenoemd voor een tweede termijn van drie jaar. Dat had eigenlijk al in de Bondsraad van 28 november moeten gebeuren, dus het besluit is met terugwerkende kracht genomen.

Belangrijke links