Bondsraad geeft groen licht voor papieren bondsblad

Home Nieuws Bondsraad geeft groen licht voor papieren bondsblad

Op veler verzoek komt er weer een papieren bondstijdschrift. Bij de vergadering van 11 juni heeft de Bondsraad het plan daartoe van het KNSB-bestuur goedgekeurd. De glossy van 80 pagina’s vervangt het huidige online Schaakmagazine en zal vier keer per jaar verschijnen. Leden kunnen zich erop abonneren voor € 10 per jaar boven op de gewone contributie, daarnaast wordt het blad in kiosken en boekhandels verkocht. De eerste twee nummers komen nog dit jaar uit en zijn gratis voor de leden. 

Veel Bondsraadleden waren blij dat de vergadering voor het eerst in anderhalf jaar weer in levenden lijve bij elkaar kwam. Dat verhinderde hen niet een statutenwijziging aan te nemen die digitale Bondsraadvergaderingen mogelijk maakt als bijvoorbeeld corona weer opleeft. De bond is daardoor niet meer afhankelijk van tijdelijke regelingen zoals de coronaspoedwet, die de vorige digitale vergaderingen hun rechtsgeldigheid gaf. 

In één moeite door werden nog twee andere zaken in orde gemaakt. De statuten voldoen nu aan de eisen van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). En ze bevatten de door NOC*NSF voorgeschreven bepaling dat de leden van de KNSB gebonden zijn aan de beslissingen van de Nederlandse Dopingautoriteit.  

Goedgekeurd werd ook de jaarrekening, die een resultaat liet zien dat € 75.000 hoger was dan begroot. Penningmeester Ivar Heine waarschuwde dat we ons niet rijk moeten rekenen: oorzaak zijn vooral incidentele financiële meevallers, zoals vanwege corona geschrapte activiteiten. 

Ard Dekker praatte de vergadering bij over de voorbereidingen van het 150-jarig jubileum van de KNSB volgend jaar. Er worden nog meer sponsors gezocht. Wie daarvoor kandidaten weet, kan hun het wervende filmpje laten zien dat de bond heeft laten maken. Ook is er nog behoefte aan vrijwilligers die willen meehelpen organiseren. 

En niet te vergeten is er nog een vacature voor een KNSB-bestuurslid. Gegadigden voor de portefeuille sponsoring/marketing/communicatie wordt verzocht contact op te nemen met het Bondsbureau.