Schaken en de coronacrisis

Home Nieuws Schaken en de coronacrisis

De coronacrisis heeft een grote impact op de samenleving en ook op de schaakwereld. Schaaktoernooien, competities en kampioenschappen zijn op de ons vertrouwde manier nog niet mogelijk binnen de  huidige regels van onze 1,5 metersamenleving. Gelukkig hebben we vanuit de schaaksport wel de mogelijkheid om online te spelen en te trainen. Op deze pagina zullen we steeds de meest actuele informatie rondom schaken en de coronacrisis publiceren. Ook vind u op deze pagina verwijzingen naar andere websites en eerder door ons gepubliceerde informatie.

Actueel – nieuws 16 december 2020

Mailing clubs 16 december 2020

 

Bij samen reizen: 'vanaf 13 jaar: draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden'.

Placering is nodig voor begeleiders en/of toeschouwers bij toernooien met een geregistreerde vaste zitplaats (zie Algemene Protocol NOCNSF van 10 augustus).
Jeugdschaakevenementen: Alle geplande jeugdevenementen zijn voorlopig uitgesteld naar begin volgend jaar,

Protocol opstarten jeugdevenementen - d.d. 14 augustus 2020

Handleiding veilig opstarten jeugdschaakevenementen - d.d. 13 augustus 2020

Protocol Veilig Schaken - d.d. 4 september 2020

Plan van aanpak opstarten clubavond - d.d. 9 september 2020

 

 

Protocollen

Sporten is toegestaan voor georganiseerde schaakwedstrijden.

Algemene protocol (NOC*NSF)

KNSB schaakprotocol

plan van aanpak opstarten clubavond

Hieronder twee films waarin geschaakt wordt op 1,5 meter afstand.

Het schaakprotocol (en twee alternatieve schaakvormen) in film en pdf uitgebeeld door het Denksportcentrum Leiden

Corona Schaaktafels 200512 nieuw
NB de situatie in de film betreft snelschaak, bij traagschaak hoeft de zet natuurlijk niet gezegd te worden.

Jan Denkers heeft een oplossing bedacht waarbij het bord verplaatst wordt met een koord, zie het filmpje hieronder.

Corona schaaktafel v1.1

Mailings aan verenigingen

De KNSB heeft de afgelopen tijd met regelmaat nieuwsberichten aan de verenigingen gemaild met daarin de meest actuele informatie. U kunt eerdere mailings hier teruglezen:

Mailing 5 november 2020

Mailing clubs 15 oktober 2020 - Onderzoek RaboResearch Verenigingsleven - Onderzoek verenigingen coronacrisis september (belronde 2) 2020

Mailing clubs 30 september 2020 (zie ook het extra nieuwsbericht)

Mailing clubs 24 september

Mailing 7 september

Mailing 8 juli

Mailing 12 juni

Mailing 29 mei

mailing 20 mei

Mailing 8 mei

Mailing 24 april

Mailing 17 april

Mailing 3 april

Mailing 25 maart

Vragen van verenigingen

Wanneer kunnen we de interne competitie weer starten?

Binnensporten als schaken mogen weer starten na 1 juli onder voorwaarden. Daarvoor is het van belang dat de regels voor de 1,5 meter samenleving in acht worden genomen. Zie ook de protocollen. Na 1 september mogen de KNSB- en regionale competities weer worden opgestart.

Wanneer en hoe de KNSB-competitie weer beginnen?

Om wat extra voorbereidingstijd te krijgen is al besloten om de oorspronkelijke startdatum van de competitie (26 september) te schrappen. De eerste ronde staat nu gepland voor 31 oktober 2020. Op dit moment weten wij nog niet op welke wijze we de competitie kunnen starten – dat zal afhangen van de verspreiding van het coronavirus en de regels die de overheid daarbij noodzakelijk acht. Alle verenigingen hebben een enquête ontvangen over de competitie opzet 2020-2021. Bij de inleiding van de enquête zat deze link met drie mogelijke scenario’s

Kunnen wij als club een ledenvergadering houden?

De overheid heeft met terugwerkende kracht een wet aangenomen die is ingegaan op 16 maart 2020. Deze wet biedt 3 mogelijkheden:

  • Uitstel van de AV tot 4 maanden na de statutair vastgelegde datum
  • De AV niet fysiek houden en stemmen per e-mail ophalen
  • De AV volledig online houden inclusief stemmen

Zie voor de volledige informatie 

Hoe zit het met de financiële gevolgen voor clubs?

De KNSB zal voor 2020 de materiaalverzekering niet doorberekenen. Clubs ontvangen er dit jaar dus geen factuur voor.

Er komt 90 miljoen via de gemeenten beschikbaar om de huur voor gemeentelijke sportaccommodaties voor 3 maanden kwijt te schelden en komt er daarnaast nog eens 20 miljoen beschikbaar voor verenigingen die geen beroep op TOGS hebben kunnen doen. (De TOGS is een regeling voor een eenmalige tegemoetkoming in de vaste lasten van €4000). Beide regelingen moeten door het Rijk nog worden uitgewerkt. We kunnen dus op dit moment nog niets vertellen over hoe verenigingen hier een beroep op kunnen doen of hoe het kwijtschelden van huur door gemeenten in zijn werk zal gaan. Zodra er meer bekend is zullen wij u informeren.

 

Schoolschaak

Op 8 juni zijn de scholen weer volledig open gegaan. Naar aanleiding hiervan krijgen wij vragen over het weer opstarten van schoolschaaklessen. 

Binnen sporten niet is toegestaan tot 1 juli. Schoolschaaklessen kunnen worden beschouwd als vorm van schoolactiviteit of naschoolse activiteit en daar is mogelijk wel weer ruimte voor. Dit kan per school en gemeente verschillen.

Wij adviseren iedereen die schoolschaakles geeft om plaatselijk in gesprek te gaan met de school, gemeente en/of de veiligheidsregio om te onderzoeken wat mogelijk is. Leidend is hierbij het protocol volledig openen basisonderwijs .

Naar aanleiding van de webinar 'schoolschaaklessen na 8 juni' is een groeps-app opgericht voor schoolschaaktrainers om ervaringen uit te wisselen. Wie interesse heeft om deel te nemen aan deze app-groep kan een mail sturen naar Lise ten Holder.

 

Onderzoek Mulier instituut en verslag belronde verenigingen

Gevolgen coronacrisis voor schaakclubs 

Verslag onderzoek verenigingen coronacrisis juni 2020 - bijlage mailing 12 juni

 

NOC*NSF en corona

De KNSB werkt samen met NOC*NSF en andere sportbonden om het belang van de binnensporten onder aandacht te brengen bij de overheid. Daarbij is onze insteek dat we alleen op een veilige manier samen willen schaken binnen de door de overheid gestelde regels.

NOC*NSF heeft veel nuttige informatie over het coronavirus en de sport verzameld op een website.

Nuttig is ook de informatie naar aanleiding van veelgestelde vragen 

Speciaal voor verenigingen heeft NOC*NSF een checklist opgesteld 

Online schaken

Online schaken doen we gedurende de coronacrisis vaak en veel. Op onze websites is allerlei informatie te vinden over online mogelijkheden. Hopelijk raakt u geïnspireerd door het lezen van deze artikelen.

Schaakactiviteiten Online 3: Jeugdschaak

Schaakactiviteiten online deel 2: clubschaak

Schaakactiviteiten online deel 1: GM toernooien

Online schaken biedt club- en schoolschakers goed alternatief

Speciaal voor kinderen – Schaakmatties https://schaakmatties.nl/

De Wereldschaakbond FIDE is een initiatief gestart ‘Checkmate Coronavirus’. Vanaf 18 mei wordt er een maand lang tenminste 1500 online toernooien georganiseerd. U kunt hieraan meedoen en ook prijzen winnen. Zie de website https://checkmatecoronavirus.com/

Schaakactiviteiten online deel 5: schaaktraining

Schaakactiviteiten Online 4: Streams