Aanvraag ratinglidmaatschap

Aanvraag ratinglidmaatschap

Voor het ratinglidmaatschap betaalt u als uw schaakfederatie NED is € 7,50. Spelers met schaakfederatie anders dan NED worden automatisch verwerkt. Het ratinglidmaatschap is negen maanden tot één jaar geldig. Betaling geschiedt middels een eenmalige machtiging. De eenmalige machtiging is alleen mogelijk vanaf een Nederlandse bank- of girorekening.

Betaling
U verleent hierbij toestemming aan de Koninklijke Nederlandse Schaakbond om eenmalig een bedrag van € 7,50 af te schrijven van uw rekening.