Aanvraag ratinglidmaatschap

Aanvraag ratinglidmaatschap

Voor het ratinglidmaatschap betaalt u als uw schaakfederatie NED is € 7,50. Spelers met schaakfederatie anders dan NED worden automatisch verwerkt. Het ratinglidmaatschap is 1 jaar geldig. Betaling geschiedt middels een eenmalige machtiging. De eenmalige machtiging is alleen mogelijk vanaf een Nederlandse bank- of girorekening.

Betaling
U verleent hierbij toestemming aan de Koninklijke Nederlandse Schaakbond om eenmalig een bedrag van € 7,50 af te schrijven van uw rekening.