Leden

Home / Voor clubs / Vitale schaakvereniging / Leden

Uitgangspunt voor een vitale schaakvereniging is een stabiel ledenbestand of op z’n minst licht groeiend. Een vereniging kan in de toekomst niet alleen van de bestaande leden leven. Is de vereniging in staat nieuwe leden te werven en aan zich te binden en is de vereniging in staat het verloop niet te groot te laten zijn? Er bestaan relatief veel kleine schaakverenigingen van 25 leden of minder. Ook deze kunnen vitaal zijn. Als kritische ondergrens is 10 leden aangehouden om nog enigszins als vitaal in aanmerking te komen. Het verloop van het ledental over de afgelopen 2 jaar is meegenomen in de score.