Er staat een spelfout in de ratinglijst, kunt u dat corrigeren?