10 december 2016

Home / Voor schakers / Organisatie / Beleid / Bondsraad / 10 december 2016
 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen post
 3. Concept notulen Bondsraad 4 juni 2016 (16/AZbr/1179/MS/mvdw)
 4. Wijzigingen samenstelling bestuur
 5. Financiële Zaken
 6. Jaarplan 2017 (16/AZaz/1184/MvdW)
 7. Voortgangsrapportage werkgroep competitie
 8. Plan nieuwe opzet kwalificaties NJK (16/WJnk/1244/EB)
 9. Rapportage aan Bondsraad (16/AZbr/1183/MvdW)
 10. Vergaderdata Bondsraad en Bondenoverleg in 2017
  • Bondsraad: 3 juni en 9 december
  • Bondenoverleg: 19 april en 1 november
 11. Rondvraag
 12. Sluiting