2 juni 2018

Home / Voor schakers / Organisatie / Beleid / Bondsraad / 2 juni 2018

AGENDA Bondsraadvergadering

zaterdag 2 juni 2018 in Café-restaurant Camping Ganspoort, Utrecht

aanvang 10.30 uur

18/20467

 

 1. Opening (10.30 – 10.35)
 2. Mededelingen en ingekomen post (10.35 – 10.50)
 3. Voordracht Erik Mijnheer Algemeen Bestuur KNSB (10.50 – 10.55)
 4. Internationale ontwikkelingen (10.55 – 11.30)
  Mondelinge toelichting door Herman Hamers
 5. Ter besluitvorming: Stukken m.b.t. pilot uitbreiding KNSB-competitie (11.30 – 12.15)
 6. Lunch (12.15 – 13.00)
 7. Ter besluitvorming: Afschaffen reiskosten KNSB-competitie (onder voorbehoud) (13.00 – 13.15)
  Dit betreft het voorstel van de NHSB voor de BR van juni 2017, dat destijds is aangehouden. In het Bondenoverleg is afgesproken dat er eerst een overleg komt tussen KNSB, LiSB, NHSB, NOSBO, RSB en ZSB, om te kijken of zij onderling tot overeenstemming kunnen komen.
 8. Ter besluitvorming: Jaarbericht 2017 (13.15 – 13.45)
 9. Ter besluitvorming: Verzoek instemming samenwerking OSBO-SBO-SGS (13.45 – 14.05)
  • OSBO-SBO-SGS Instemmingsverzoek Bondsraad (Wordt nagezonden)
 10. Stukken ter info (14.05 – 14.15) De eerste drie stukken zullen rond 24 mei naar de Bondsraad worden verzonden. Hierdoor kunnen ontwikkelingen in de eerste helft van mei nog worden meegenomen.
 11. Concept notulen Bondsraad 9 december 2017 (14.15 – 14.25)

  NB Op de vergadering is alleen gelegenheid voor inhoudelijke vragen en opmerkingen naar aanleiding van het verslag. Tekstuele correcties kunnen tot en met maandag 28 mei 2018 via mail naar bondsbureau@schaakbond.nl worden gezonden. Tijdens de vergadering zal worden gemeld of er tekstcorrecties zijn ontvangen.                          

 12. Rondvraag (14.25 – 14.30)
 13. Sluiting (14.30)